Рецензування

Перевірка на наявність плагіату

Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи StrikePlagiarism.com.

Ця система розраховує частку запозиченого тексту за двома показниками: коефіцієнт подібності 1 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 5 слів) та коефіцієнт подібності 2 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 25 слів).

Якщо за результатами перевірки подання коефіцієнт подібності 1 та/або коефіцієнт подібності 2 перевищують 5 %, подання відхиляється.

Процес рецензування
 1. Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов'язковому рецензуванню.
 2. Подана наукова стаття розглядається відповідальним секретарем на предмет відповідності профілю журналу, вимогам до оформлення  і направляється на рецензування фахівця (доктора  або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми наукову спеціалізацію.
 3. У рецензії висвітлюються наступні питання:
  • новизна теми, нові ідеї, узагальнення відомих чи повторення;
  • відповідність змісту статті заявленої в назві теми;
  • обґрунтованість постановки і глибина розробки проблеми;
  • відповідність обраної методології  та методів дослідження поставленим цілям;
  • змістовність ілюстративного матеріалу;
  • достатність та достовірність експериментальних даних;
  • обґрунтованість представлених висновків;
  • практична значущість статті.
 4. Рецензування проводиться подвійне «сліпе». Рецензентам (двом) невідомо  автор рецензованої статті, а прізвище рецензентів невідомо автору статті.
 5. При наявності в рецензії рекомендацій щодо виправлення чи доопрацювання статті, текст рецензії направляється автору  з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати.
 6. Допрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який зробив критичні зауваження.
 7. В разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.
 8. Редакція залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання редакції.
 9. У разі відмови в публікації статті редакція надсилає автору мотивовану відмову.
 10. При наявності негативних рецензій на рукопис від двох різних рецензентів або однієї негативної на її доопрацьований варіант стаття відхиляється без розгляду іншими членами редколегії.
 11. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.
 12. Максимальний термін рецензування - між датами надходження рукопису до редакції і винесенням редколегією рішення - становить два місяці.
 13. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом трьох років.
Шановний рецензенте !
Тут Ви можете завантажити форму "Висновок рецензента".
Після завантаження, сформувати висновок в електронному вигляді та надіслати на e-mail: ecology_journal@karazin.ua або lvbaskaukr@gmail.com.