Наповнення цього сайту припинено. Переходьте за посиланням https://periodicals.karazin.ua/ecology.

Фахове видання з географічних та біологічних наук.

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, географії, біології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, екологічному менеджменту, медико-екологічним дослідженням, інноваційним дослідженням в галузі біотехнології, біохімії, генетики, екології людини, фізіології рослин і тварин, конструктивної географії, екології та збалансованого природокористування. Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної, біологічної, географічної та природоохоронної освіти.

Вісник публікує оригінальні фундаментальні та прикладні дослідження, а також оглядові статті. Відносно території дослідження обмежень немає.

Для науковців і фахівців-екологів, біологів, географів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших країн без будь-яких обмежень

Вісник є збірником наукових робіт, який включено до Переліку фахових видань України (Б), для опублікування основних результатів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата географічних та біологічних наук.

Фахова реєстрація Наказ МОН № № 409 від 17.03.2020
Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Рік заснування: 2005
Мова: українська, англійська, російська
Періодичність: 2 рази на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21557-11457P від 21.08.2015.

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar

Політика відкритого доступу. Журнал відкритого доступу, весь вміст вільно доступно, безкоштовно для користувачів і установ. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати або посилатися на повні тексти статей, використовувати їх для будь-яких законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна серія "Екологія" публікує статті під Creative Commons ліцензією (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу.

Етичний кодекс. Редакція Вісника Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія "Екологія" у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом ученого України та документом Норми поведінки й найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Редагування статей. Оплата за подання статті відсутня. Журнал не отримує оплату за редакційну обробку статей.

Конфлікт інтересів. Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів".

Авторські права та ліцензія. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Історія журналу. Серія "Екологія" Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна заснована у 2005 році заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором географічних наук, професором Некосом Володимиром Юхимовичем.

ISSN 2415-7651 (Online), ISSN 1992-4259 (Print)