Контакти

Головний редактор: Крайнюков Олексій Миколайович , д-р геогр. наук., проф. каф. екологічної безпеки та екологічної освіти Каразінського навчально-наукового інституту екологїї
тел. +38-057-707-54-48
Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна , канд. геогр. наук, доц., директор Каразінського навчально-наукового інституту екології
тел. +38-057-707-53-86
Відповідальний секретар: Уткіна Катерина Богданівна , канд. геогр. наук, доц. каф. екологічної безпеки та екологічної освіти Каразінського навчально-наукового інституту екологїї
тел. +38-050-0286-84-67
Технічний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна , доц. каф. екології та неоекології Каразінського навчально-наукового інституту екологїї
тел. +38-068-612-40-69