Редакційна колегія

Крайнюков Олексій Миколайовичголовний редактор, доктор географічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна e-mail: alkraynukov@gmail.com
Тітенко Ганна Валеріївназаступник головного редактора, кандидат географічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту екології, Харківський університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна e-mail:titenko555@gmail.com
Уткіна Катерина Богданівнавідповідальний секретар, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти,  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
e-mail:visnykecology@karazin.ua
Баскакова Людмила Валентинівнатехнічний секретар, доцент кафедри екології та неоекології,  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,Харків, Україна
e-mail:ecology.journal@karazin.ua
Адаменко Микола Ігорович  – доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна e-mail: nikolaj_adamenko@ukr.net
Бєдункова Ольга Олександрівна  – доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна,
Гриценко Анатолій Володимировичдоктор географічних наук, професор, директор НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харків, Україна
e-mail: directorniiep@gmail.com
Жолткевич Григорій Миколайович  – доктор технічних наук, професор, декан факультету математики і інформатики, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
e-mail:g.zholtkevych@karazin.ua    
Крайнюкова Алла Миколаївна – доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії біологічних досліджень та біотестування, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харків, Україна
e-mail:biotest.niiepkharkov@meta.ua
Кульбачко Юрій Люцинович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології та екології, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Дніпро, Україна, e-mail:kulbachko57@ua.fm
Кучер Анатолій Васильовичкандидат педагогічних наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна e-mail:anatoliy_kucher@ukr.net
Максименко Надія Василівнадоктор географічних наук, професор, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
e-mail: nadezdav08@gmail.com
Медведєв Віталій Володимирович – доктор біологічних наук, професор, ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського НААН», Харків, Україна, e-mail:vvmedvedev@ukr.net
Некос Алла Наумівнадоктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
e-mail:alnekos999@gmail.com
Сафранов Тамерлан Абісалович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна e-mail:safranov@ukr.net
Страшнюк Володимир Юрійовичдоктор біологічних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри генетики та цитології
, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
e-mail:strashnyuk@univer.kharkov.ua  
Утєвська Ольга Михайлівнадоктор біологічних наук, доцент, професор кафедри генетики та цитології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
e-mail:outevska@karazin.ua
Шабанов Дмитро Андрійовичдоктор біологічних наук, доцент, професор кафедри зоології та екології тварин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
e-mail:d.a.shabanov@gmail.com
Цапко Юрій Леонідовичдоктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», Харків, Україна, e-mail:tsapkoul@i.ua 
Чаплигіна Анжела Борисівнадоктор біологічних наук, доцент, професор кафедри зоології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна
Бойко Сергій – доктор філософії, доктор-інженер, Центр культури лісу, Голухов, Польща, e-mail: sergii.boiko@uwm.edu.pl
Гавардашвілі Гіві – доктор технічних наук, професор, Інститут водного господарства імені Ц. Мірцхулави Технічного університету Грузії, м.Тбілісі, Грузія, e-mail: givi_gava@yahoo.com
Доніка Ала доктор наук, доцент, старший науковий співробітник, Інститут екології та географії, Кишинів, Молдова,
e-mail: aladonica1980@gmail.com
Едіріппуліге Сісірадоктор географії, Університет Квінсленду, Брісбен, Австралія, e-mail: s.edirippulige@uq.edu.au 
Кіосопоулос Джон – PhD, професор, Університет Западної Аттіки, Афіни, Греція.  e-mail:kionas@teiath.gr
Крівцов Володимирдоктор філософії, Едінбургський університет, Едінбург, Великобританія , 
e-mail:vkrivtso@exseed.ed.ac.uk  
Млинарчик Кшиштофдоктор, професор, Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, Польща, e-mail:kfm@uwm.edu.pl    
Нахтнебель Ханс-Петер доктор наук, профессор, Університет природних ресурсів та наук про життя, Вена, Австрія,
e-mail:peter.nachtnebel@boku.ac.at
Шкарубо Антондоктор філософії, Естонський університет наук про життя, Тарту, Естонія, e-mail: anton@mespom.eu